Standard plemene ČSV

ČESKOSLOVENSKÝ VLČÁK

 (Československý vlčiak)

 

ZEMĚ PŮVODU: bývalé Československo

 

PATRONACE: Slovenská republika

 

DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 03.09.1999

 

POUŽITÍ: pracovní pes

 

ZAŘAZENÍ PODLE F.C.I.:          Skupina 1       ovčáčtí a honáčtí psi

                                                   Sekce 1           ovčáci

                                                   Zkouška z výkonu

 

STRUČNÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ:

V roce 1955 byl v tehdejším Československu uskutečněn biologický experiment - křížení německého ovčáka s karpatským vlkem. Experiment prokázal, že potomstvo vzešlé ze spojení psa německého ovčáka a vlčice, stejně jako potomstvo vlka a feny německého ovčáka, je možno vychovat. Velká většina jedinců z těchto spojení splňovala genetické nároky na pokračování chovu. V roce 1965, po skončení experimentu, byl vytvořen plán chovu tohoto nového plemene, který zahrnoval zkombinování užitečných vlastností vlka s příznivými vlastnostmi psa. V roce 1982 byl československý vlčák uznán ústředním výborem chovatelských organizací tehdejšího Československa jako národní plemeno.

 

CELKOVÝ VZHLED: pevná konstituce; nadprůměrná velikost, obdélníkový rámec;

tvarem těla, pohybem, texturou srsti, barvou srsti a masky je podobný vlku.

 

DŮLEŽITÉ POMĚRY:

délka těla : kohoutková výška = 10 : 9.

délka čenichové partie : délka mozkovny = 1 : 1,5.

 

POVAHA / TEMPERAMENT: živý, velmi aktivní, vytrvalý, učenlivý, s rychlými reakcemi; nebojácný a odvážný; nedůvěřivý; velmi oddaný svému pánovi. Dobře odolává rozmarům počasí. Všestranně využitelný.

 

HLAVA: symetrická, dobře osvalená; při pohledu ze strany a shora tvoří tupý klín. Dobře vyjadřuje pohlaví.

MOZKOVNA:

Lebka: při pohledu ze strany a zpředu je čelo lehce klenuté; nevyznačená čelní vráska; týlní kost jasně zřetelná.

Stop: střední

 OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Nosní houba: oválného tvaru, černá

Tlama: suchá, ne široká; rovný nosní hřbet

Pysky: těsně přiléhající; uzavřené koutky úst; okraje pysků jsou černé

Čelisti/Zuby: čelisti silné a symetrické; dobře vyvinutý chrup, zvláště špičáky; nůžkový nebo klešťový skus se 42 zuby podle obvyklého zubního vzorce; pravidelné vsazení zubů

Líce: suché, dostatečně osvalené, nijak výrazně nevystupují

Oči: malé, šikmo uložené, jantarově zbarvené, s dobře přiléhajícími víčky

Uši: vztyčené, tenké, trojúhelníkové, krátké (tj. ne delší než 1/6 kohoutkové výšky). Boční okraje nasazení uší a vnější koutky očí jsou ve stejné linii. Linie spuštěná kolmo ze špičky ucha prochází těsně podél hlavy.

 

KRK: suchý, dobře osvalený. V klidu svírá s horizontálou úhel do 40°. Krk musí být dostatečně dlouhý tak, aby se nos skloněné hlavy dotýkal země.

 

TRUP:

Hřbetní linie: plynulý přechod krku v trup; hřbetní linie je mírně spadající

Kohoutek: dobře osvalený, vyznačený; nesmí narušovat plynulost hřbetní linie

Hřbet: pevný a rovný

Bedra: krátká, dobře osvalená, ne příliš široká, mírně spadající

Záď: krátká, dobře osvalená, ne příliš široká, mírně spáditá

Hrudník: symetrický, dobře osvalený, prostorný, hruškovitého tvaru, zužující se směrem k hrudní kosti. Hloubka hrudníku nedosahuje až k úrovni loktů. Špička hrudní kosti nepřesahuje ramenní klouby.

Spodní linie a břicho: napjaté, vtažené břicho; mírně vtažené slabiny

 

OCAS: vysoko nasazený, nesený svěšený přímo dolů; v afektu šavlovitě zvednutý

 

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY: hrudní končetiny jsou rovné, silné, suché a v užším postoji s mírně vytočenými tlapkami

Plece: ramenní lopatka je umístěna poměrně daleko vpředu, dobře osvalená. Svírá s horizontálou úhel téměř 65 stupňů.

Nadloktí: silně osvalené, svírá s ramenní lopatkou úhel 120 až 130 stupňů

Lokty: těsně přiléhající, nejsou vytočené dovnitř ani ven, dobře vyznačené, pohyblivé. Nadloktí a předloktí svírají úhel asi 150 stupňů

Předloktí: dlouhé, suché a rovné. Délka předloktí a nadprstí je 55 % kohoutkové výšky

Kloub nadprstí: pevný, pružný

Nadprstí: dlouhé, svírá úhel nejméně 75 stupňů se zemí; v pohybu mírně pruží

Přední tlapky: velké, vytočené mírně ven. Podlouhlé klenuté prsty a silné, tmavé drápky. Dobře vyznačené, pružné, tmavé polštářky.

 

PÁNEVNÍ KONČETINY: mohutné. Pánevní končetiny v postoji rovnoběžné. Myšlená vertikální linie, spuštěná z hrbolku kosti sedací, prochází středem hlezenního kloubu. Paspárky jsou nežádoucí a musí se odstraňovat.

Stehno: dlouhé, dobře osvalené; s pánví svírá úhel 80 stupňů; kyčelní kloub je pevný a pružný

Koleno: silné a pružné

Bérec: dlouhý, suchý, dobře osvalený; svírá úhel asi 130 stupňů s hleznem 

Hlezenní kloub: suchý, pevný, pružný

Hlezno: dlouhé, suché; téměř kolmé k zemi

Zadní tlapky: podlouhlé, klenuté prsty se silnými tmavými drápky; výrazné polštářky

 

POHYB: harmonický, lehkonohý, prostor dobře pokrývající klus, při němž se končetiny pohybují co nejníže nad zemí. Hlava a krk jsou téměř v horizontální linii. V chodu pohyb mimochodem.

 

KŮŽE: pružná, přiléhající, bez vrásek, nepigmentovaná

 

OSRSTĚNÍ:

SRST: rovná a uzavřená. Zimní a letní srst se velmi liší. V zimě převládá velmi hustá podsada, která spolu s krycí srstí vytváří husté pokrytí celého těla. Srst musí pokrývat břicho, vnitřek stehna, šourek, vnitřní část ucha a plochu mezi prsty. Dobře osrstěný krk.

 BARVA: žlutavě šedá až stříbrošedá, s charakteristickou světlou maskou. Světlá srst také na spodní straně krku a předhrudí. Povolena je i tmavě šedá barva se světlou maskou.

 

VÝŠKA A HMOTNOST:

Výška v kohoutku: psi nejméně 65 cm, feny nejméně 60 cm

Hmotnost: psi nejméně 26 kg, feny nejméně 20 kg

 

VADY: jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.

- příliš těžká nebo příliš lehká hlava

- ploché čelo

- chybějící dva PM1 (třenové zuby 1) nebo oba  M3 (stoličky 3) nejsou penalizovány. Naproti tomu chybějící jeden M3 a dva PM1  

  nebo chybějící jeden PM1 a oba M3 jsou považovány za vadu.

- tmavě hnědé, černé nebo různě zbarvené oči

- hrubé ucho. Ucho nasazené nízko nebo vysoko

- v klidu vysoko nesený krk, v postoji nízko nesený krk

- nevyznačený kohoutek

- netypická hřbetní linie

- dlouhá záď

- dlouhý ocas, nízko nasazený a nesprávně nesený

- příliš malé nebo příliš velké zaúhlení hrudních končetin

- slabé nadprstí

- příliš malé nebo příliš velké zaúhlení pánevních končetin; nedostatečné osvalení

- slabě vyznačená maska

- krátký krok, vlnivý pohyb

 

VYLUČUJÍCÍ VADY:

- agresivita nebo přílišná bázlivost

- nesoulad proporcí

- vady chování a povahy

- nestandardní hlava

- chybějící zuby (kromě 2 PM1 a M3), nepravidelný skus

- nestandardní tvar a uložení očí

- nestandardní nasazení a tvar uší

- lalok

- silně spáditá záď

- nestandardní hrudník

- nestandardní nasazení a nesení ocasu.

- chybné a nestandardní postavení hrudních končetin

- odstávající a nestandardní srst

- barvy jiné než uvedené ve standardu

- volné šlachy

- nestandardní pohyb

 

Jedinci, vykazující fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

 

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.